Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο - ΕΝΟΡΑΣΙΣ - Μαραγκός Δημήτρης
 
 
 
 
 
 
 
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 45, 26442 Πάτρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξοπλισμός

 
Το Πρότυπο Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο «Ενόρασις» στην Πάτρα έχει στην κατοχή του διαγνωστικό και χειρουργικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής που αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των οφθαλμολογικών παθήσεων.