ΕΝΟΡΑΣΙΣ
Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο


Το Πρότυπο Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο «Ενόρασις» αποτελεί μία υπερσύγχρονη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, υπό τη διεύθυνση του χειρουργού οφθαλμίατρου Μαραγκού Δημήτριου.

Βρίσκεται στην Πάτρα, όπου παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οφθαλμολογικής φροντίδας με ειδίκευση την αποκατάσταση καταρράκτη, την αντιμετώπιση διαθλαστικών ανωμαλιών μέσω Laser θεραπείας, ενώ αποτελεί εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης παθήσεων του Αμφιβληστροειδούς.

ΕΙΣΟΔΟΣespa